Szukaj
Close this search box.

Na czym polega przekształcenie grobu ziemnego w murowany?

grob-ziemny

Śmierć bliskiej osoby to tym trudniejsze przeżycie, że praktycznie od razu od otrzymania informacji, należy przystąpić do załatwiania formalności związanych z pochówkiem. Jedną z decyzji, którą należy podjąć w tym trudnym czasie, jest wybór rodzaju grobu. Dostępne są dwa rozwiązania – grób ziemny i grób murowany. Na co warto się zdecydować? Czy można później przekształcić wariant ziemny w murowany i jak wygląda ta procedura?

Grób ziemny – charakterystyka, zalety i wady

Grób ziemny to wykopany w ziemi otwór, w którym umieszcza się trumnę lub urnę. Po uroczystości pogrzebowej zasypuje się go ziemią oraz dekoruje złożonymi przez żałobników kwiatami i zniczami. Głębokość grobu ziemnego powinna wynosić co najmniej 2,5 m, jeśli jest to wariant rodzinny, w którym zamierza się chować trumny jedna na drugą (pomiędzy trumnami należy zachować 0,3-metrowy odstęp ziemi).

Największą zaletą grobu ziemnego jest jego cena. To wariant tańszy od grobu murowanego. Niestety, najczęściej nie zabezpiecza się go w żaden sposób przed zapadaniem. W efekcie zanim powstanie na nim nagrobek, może istnieć konieczność nawet kilkukrotnego dorzucania ziemi. Najczęściej należy tego dokonać po intensywnych deszczach, które sprzyjają obsuwaniu się podłoża. Przed wykonaniem nagrobka ziemię dodatkowo się ubija, co zapobiega jego osiadaniu.

Przed upływem 20 lat od pogrzebu należy dokonać prolongaty terminu ważności miejsca pochówku. Jeśli rodzina tego nie zrobi, musi się liczyć z faktem, że po pewnym czasie grób ziemny zostanie zlikwidowany i przeznaczony na pochówek innej zmarłej osoby. O zbliżającym się końcu terminu ważności miejsca pochówku najczęściej informuje zarządca cmentarza.

Grób murowany – charakterystyka, zalety i wady

Grób murowany – jak sama nazwa wskazuje – ma wymurowane boki do poziomu gruntu, a nad trumną bądź urną znajduje się murowane sklepienie. Taka konstrukcja ułatwia pochówek. Jest też korzystna pod względem formalno-prawnym. Dlaczego? Groby murowane nie są objęte obowiązkiem uiszczania opłaty za dzierżawę miejsca. Nie można ich też po upływie 20 lat (i nieuiszczeniu kolejnej opłaty) zlikwidować, tak jak ma to miejsce w przypadku grobu ziemnego. W praktyce jest więc bezterminowy.

Największą wadą grobu murowanego jest jego cena. To wariant droższy od grobu ziemnego. Jeśli jednak powstanie na nim odpowiedni nagrobek, podczas kolejnego pochówku nie trzeba będzie go demontować, a jedynie odsunąć płytę główną, by umieścić szczątki zmarłej osoby. To nie tylko ułatwienie dla pracowników umieszczających trumnę w grobie, ale również oszczędność kosztów związanych z kolejnym pochówkiem.

Przekształcenie grobu ziemnego w murowany – na czym polega? Niezbędne formalności i procedura

Grób ziemny można z powodzeniem przekształcić w grób murowany. W tym celu dysponent grobu, czyli osoba, która wniosła opłatę za użytkowanie miejsca przez 20 lat, uda się do zarządcy cmentarza i złoży stosowny wniosek. Po jego rozpatrzeniu zarządca wyda pisemną zgodę, po której otrzymaniu można rozpocząć prace.

Żeby przekształcić grób ziemny w murowany, trzeba nie tylko uzyskać zgodę zarządcy, ale również uiścić stosowną opłatę. Jej wysokość zależy od ustaleń zarządu nekropolii. Najczęściej jednak nie przekracza kilkuset złotych. Do tego należy doliczyć koszty robocizny i materiałów. Warto pamiętać, że przekształcenie grobu ziemnego w murowany może nastąpić dopiero po 20 latach od ostatniego pochówku. Tyle bowiem trwa demineralizacja zwłok.

Przekształceniem grobu ziemnego w murowany zajmuje się profesjonalna ekipa murarska. Rozpoczyna ona prace od wykopu głębokiego i szerokiego dołu. Następnie jego spód i ściany zostają wymurowane do poziomu gruntu, a po złożeniu trumny (urny) go środka mogiła zostaje przykryta sklepieniem (najczęściej wykonanym z płyty żelbetonowej).

Zarówno grób ziemny, jak i murowany ma swoje zalety i wady. To, na jaki wariant ostatecznie zdecyduje się rodzina, zależy przede wszystkim od jej możliwości finansowych i potrzeb. Jeśli bliscy nie wiedzą, co wybrać, pracownicy dobrego zakładu pogrzebowego przeanalizują sytuację i podpowiedzą odpowiednie rozwiązanie. To dlatego tak ważne jest to, aby organizację pochówku powierzyć doświadczonym specjalistom. Wówczas można liczyć na fachową pomoc na każdym etapie pochówku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Polecamy