Szukaj
Close this search box.

Lokalizacja wycieków w mieszkaniu – dlaczego jest tak ważna?

lokalizacja-wyciekow

Zlokalizowanie wycieku powstałego w mieszkaniu to jedyna szansa, aby uniknąć poważnych konsekwencji związanych z zalewaniem sąsiadów, a także uszkodzeniem elementów wyposażenia znajdującego się w nieruchomości. Samodzielne ustalenie, w jakim miejscu doszło do wycieku może być trudne dla osób nie mających wiedzy, umiejętności i sprzętu potrzebnego do jego sprawnej lokalizacji. Dlatego też warto powierzyć to zadanie specjalistom.

Prace obejmujące lokalizację wycieków

Podejmowane prace obejmujące lokalizację wycieków wody mogą dotyczyć zarówno instalacji CW, ZW, CO bądź kanalizacji. Pierwszym sygnałem, że w nieruchomości pojawił się wyciek wody może być jej drastyczny ubytek, co można zaobserwować w trakcie spisywania wartości licznika wody zainstalowanego w mieszkaniu. Proces, jakim jest lokalizacja źródła wycieku wymaga zastosowania odpowiednio dobranych urządzeń. Tylko wówczas można ustalić, w jakim miejscu doszło do awarii. To przyczynek do podjęcia stosownych działań, aby powstrzymać nieprzyjemne konsekwencje wycieku wody w mieszkaniu, w porę naprawić usterki, a także usunąć skutki awarii, czyli podjąć się osuszania lokalu.

Wyciek wody w mieszkaniu może powodować zawilgocenie ścian, posadzek, a także odchodzenie listew przypodłogowych czy powstanie tak zwanych puchli. Warto tego uniknąć, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia elementów wyposażenia znajdujących się w mieszkaniu.

Problem wycieku wody w mieszkaniu

Bagatelizowanie wycieku powstałego w mieszkaniu jest jedną z najgorszych z możliwych opcji, ponieważ zaniechanie działań w tej kwestii doprowadzi do silnego zawilgocenia mieszkania. Ponadto nawet niewielki wyciek wody w mieszkaniu dowodzi tego, że doszło do awarii jednego z systemów. Może być to instalacja centralnego ogrzewania bądź też zimnej lub ciepłej wody. Wymienione instalacje, niesprawne w działaniu, mogą generować niepotrzebne wydatki związane nie tylko z koniecznością ich wymiany, ale także naprawą wszystkich elementów wyposażenia, które zostały uszkodzone na skutek wycieku.

Najczęstszymi przyczynami wycieku w mieszkaniach są:

  • rozszczelnienie rur instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania,
  • uszkodzenie CW lub ZW w trakcie nieprawidłowo przeprowadzonych remontów wykonywanych przez amatorów lub nieprofesjonalnych rzemieślników,
  • pęknięcie rur instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania,
  • przypadkowe przewiercenie instalacji,
  • błędny montaż armatury łazienkowej i kuchennej,
  • niedopasowanie poszczególnych elementów składowych armatury łazienkowej i kuchennej do posiadanej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wyżej wymienione aspekty to jedne z głównych przyczyn powstawania wycieków w mieszkaniach. Po zidentyfikowaniu ich należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do usunięcia awarii.

W jaki sposób szuka się wycieków w mieszkaniach?

Identyfikowanie wycieków w mieszkaniach nie jest proste dla osoby, która nie posiada żadnej wiedzy z zakresu budownictwa czy prac remontowych. Dlatego też lepiej powierzyć to zadanie specjalistom. Mogą oni zaproponować wykonanie prób ciśnieniowych. To ogół czynności związanych z lokalizacją wycieków w mieszkaniach. Zaczyna się je od wykonania prób obejmujących instalacje wodne – ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.

Wykonanie prób ciśnieniowych to proces, przy pomocy którego można jednoznacznie wywnioskować czy instalacje są szczelne i w którym miejscu doszło do wycieku. Ponadto metodą na szukanie wycieku w mieszkaniu może być także termowizja. To jeden z najpopularniejszych sposobów na lokalizowanie wycieków z instalacji wodnych, przy pomocy zdjęć wykonywanych kamerą termowizyjną i linii na zdjęciu, wyznaczonych na skutek różnicy powstałych temperatur na badanej powierzchni. Można określić ze sporym prawdopodobieństwem nie tylko miejsce, ale i źródło wycieków w mieszkaniu. Metoda termowizji może być wykorzystana do lokalizowania wycieków w nieruchomościach i ognisk wilgoci w takich instalacjach, jak ogrzewanie podłogowe, co, czy instalacja ciepłej i zimnej wody.

Wykorzystanie bezinwazyjnej termowizji lub prób ciśnieniowych zmierza do poznania źródła miejsca wycieków wody w mieszkaniu. Tylko wówczas można podjąć adekwatne środki zmierzające do usunięcia tego problemu.

źródło: optimal-osuszanie.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Polecamy