Szukaj
Close this search box.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza?

zgloszenie-emisji-gazow-i-pylow

Eksploatacja instalacji emitującej gazy lub pyły do powietrza z reguły oznacza dla przedsiębiorcy konieczność ubiegania się o specjalne pozwolenie. W niektórych przypadkach jednak użytkowanie instalacji wymaga jedynie zgłoszenia. Co i kiedy jest potrzebne, by działalność była prowadzona zgodnie z prawem?

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów – kiedy jest i kiedy nie jest wymagane?

Zgodnie z artykułem 180 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności wprowadza gazy i pyły do powietrza, jest – co do zasady – zobowiązany do uzyskania pozwolenia emisyjnego. Od reguły tej przewidziano jednak pewne odstępstwa. Informuje o nich Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

W myśl wymienionego Rozporządzenia, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do atmosfery nie jest konieczne m.in. w przypadku:

  • instalacji energetycznych, których nominalna moc cieplna nie przekracza: 5 MW w przypadku instalacji opalanych węglem kamiennym, 10 MW – dla instalacji opalanych koksem, drewnem, słomą i olejem napędowym, 15 MW – dla instalacji opalanych paliwem gazowym,
  • instalacji innych niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej, które są opalane węglem, koksem, olejem napędowym, benzyną, biomasą, biopaliwami ciekłymi lub paliwem gazowym, o ile wprowadzane gazy i pyły powstają wyłącznie ze spalania wymienionych paliw lub procesów innych niż spalanie paliw i jednocześnie nie przekraczają dopuszczalnych wartości,
  • instalacji do produkcji szkła, których wydajność jest mniejsza niż 1 Mg na dobę,
  • instalacji wykorzystywanych do suszenia, brykietowania albo mielenia węgla, których moc przerobowa nie przekracza 30 Mg surowca na dobę,
  • instalacji do produkcji wapna palonego, jeśli swoją wydajnością nie przekraczają 10 Mg na dobę,
  • instalacji spawalniczych obejmujących nie więcej niż 3 stanowiska,
  • zbiorników materiałów sypkich, których pojemność nie przekracza 50 m3,
  • młynów spożywczych,
 • instalacji do oczyszczania ścieków,
 • garażów.

Zgłoszenie emisji gazów lub pyłów do powietrza – kiedy jest konieczne?

Jeżeli instalacja nie wymaga ww. pozwolenia, jednak może negatywnie oddziaływać na środowisko, przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia faktu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza odpowiednim organom. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Zgodnie z zapisami wymienionego Rozporządzenia, zgłoszenie jest obowiązkowe w przypadku wszystkim instalacji niewymagających pozwolenia, z wyłączeniem m.in.:

 • instalacji energetycznych, których nominalna moc cieplna nie przekracza 1 MW,
 • instalacji innych niż energetyczne nieprzekraczających nominalną mocą cieplną 0,5 MW,
 • instalacji przeznaczonych do suszenia owoców, warzyw, zbóż lub innych płodów rolnych/leśnych, jeśli ich moc nie przekracza 30 Mg na godzinę,
 • zbiorników bezodpływowej kanalizacji lokalnej,
 • instalacji oczyszczania ścieków,
 • garaży,
 • instalacji, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza w sposób niezorganizowany – tylko za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub bez pośrednictwa środków technicznych.

Co grozi za brak pozwolenia lub zgłoszenia?

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi instalację bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, musi liczyć się z ryzykiem kary. Co mu grozi?

 1. Mandat karny (na mocy art. 342 i 351 Ustawy – Prawo ochrony środowiska)
 2. Wstrzymanie użytkowania instalacji (na mocy art. 367 Ustawy – Prawo ochrony środowiska)
 3. Naliczenie podwyższonych o 500 proc. opłat za korzystanie ze środowiska

Sankcje za brak wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia mogą być niezwykle dotkliwe. Żeby uniknąć kar, przedsiębiorca musi prowadzić działalność zgodnie z prawem i dopełnić formalności jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Nie jest jednak skazany na działanie w pojedynkę. Firma świadcząca usługi konsultingu środowiskowego wesprze przedsiębiorcę we wszystkich czynnościach związanych z uzyskaniem wymaganego pozwolenia lub zgłoszeniem instalacji.

źródło: Ekomeritum.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Polecamy